BRIDGS

Szef jest tylko jedenSzef jest tylko jeden